Ekibimiz

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?

Ekibimiz

Ekibimiz
img

Necmi KIRAN

Danışman

Necmi KIRAN

Necmi KIRAN
 
Necmi KIRAN 1967 yılında, Ordu ilinin Mesudiye ilçesinde doğdu. Müzik yaşamı, 1978 yılında Trabzon'da bağlama çalmayı öğrenerek başladı. 
 
Liseli yıllarında(1981-83) Ordu'da okul korolarında, Cemiyet korolarında bağlaması ile görevler aldı. Bu dönemde özellikle sayın Sabri Yener'in hocalığında, müzik eğitiminin temellerini almıştır. Bunun yanında yine bu dönemde, beste denemelerine başladı. 
 
1983 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın Temel Bilimleri Bölümü'ne girdi ve 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yüksek lisans sınavını, üçüncülükle kazandı ve 1992 yılında, üst düzey notla mezun oldu. Konservatuar yıllarında Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Şenel Önaldı, Can Etili, Adnan Ataman, Zeki Adsız, Yalçın Tura, Kâmil Özler, Necdet Varol, Selahattin İçli, Cafer Açın gibi kıymetli sanatçı/hocaların ilminden kariyerini oluşturdu. 
 
Bu yıllarda kendi yöresinden derlemeler yaptı. Özel ve yarı özel/yarı resmi müzik dershanelerinde uzman bağlama eğitimcisi olarak görevler yaptı. Şef Adnan Ataman yönetimindeki İ.Ü. THM Topluluğu'nda, saz sanatçısı olarak görev aldı. Sahne çalışmalarının yanında, ciddi beste çalışmaları bu yıllarda temellendi. 
 
Konservatuar bitirme tezini/ödevini Nida Tüfekçi danışmanlığında kendi yöresinden derlediği türkülere dayalı olarak yaptı. Yüksek Lisans tezini de Yard. Doç. Afşin Emiralioğlu ve Doç. Dr. Şenel Önaldı danışmanlığında, yine bir grup Mesudiye türkülerinin analizi ve kökeni üzerine yaptı. 
 
1991 yılında, Kültür Bakanlığı, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na stajyer saz sanatçısı olarak atandı. 
 
1992 yılında aynı kadroya asaleten atandı. 
 
Sanatsal kariyerinde, etkin son halka sanatçı/hoca, kurumsal ilişkiler çerçevesinde, Ankara Dev. THM Korosu Şefi, Mehmet Özbek oldu. 
 
1992 yılında Bağlama Metodu yazma çalışmasına girişip, bağlama için etütler yazmaya başladı. 
"Hazreti Eyyub Konulu Yeni Besteler" adlı bir (müşterek yazarlı/Sabri Kürkçüoğlu) kitabı, ŞURKAV tarafından yayınlandı (1992). 
 
Koronun ilk yıllarından (1992) başlayarak, Sanat Kurulu Üyeliğinde bulunmuş; bu kurulun başkanlığını 1994-2005 yılları arasında Şef vekilliği döneminde sürdürmüş ve üyelik görevini halen devam ettirmektedir. 
 
Bu dönemler (1992), halk müziği korolarına yönelik aranje/düzenleme çalışmalarına ağırlık verişinin ilk yıllarıdır. Diğer yandan da değişik formlarda, orta ve uzun süreli enstrümantal beste yapımına başladı. 
 
18 Nisan 1994 tarihinde, bağlı bulunduğu Koronun, Koro Şef Yardımcılığına atandı. 
 
KIRANPOZ adını verdiği, bağlama klavye eli (sol el) Pozisyonları sistematiğini geliştirerek uygulamaya koydu (1994). 
Bağlamanın Bozuk Düzeninde, Armoni ile yöresel tavırların buluştuğu, kendine has pozisyon ve icra teknikleri sergileyen bir icra şekli ortaya koymuş ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
KIRANİ BAĞLAMA adını verdiği, akustik bir bağlama çeşidi projelendirip, ilk prototipini çalınır halde üretmiştir. Uygulamaya yönelik bu araştırma-geliştirme çalışmasında, özellikle orijin tınıyı koruyarak, volüm artışı ve diğer teknik konularda gelişme sağlanmasını hedefledi (2000-2002). 
 
Aranjörlüğünü ve yönetmenliğini yaptığı, Kültür Bakanlığı DÖSİM yayınları arasında, Şanlıurfa Dev. THM Korosu'nun seslendirdiği "Urfa Âhengi" isimli CD/Kaset(2001) çalışması mevcuttur. Bunun yanında, Barak Müzik kültürü (Nizip) üzerinde saha derlemeleri ve aranjörlüğünü/yönetmenliğini yaparak bu derlemelerin vücut bulduğu, Mehmet Demir'in seslendirdiği çalışma (CD/Kaset-2004), "Bad-ı Barak" adıyla yayınlandı. 
 
Tüm sözlü TRT repertuarını, bir grup sanatçı arkadaşıyla tarayarak, makamsal yapı analizleri sonucu, (bir sonraki daha detaylı taramaya kadar)yaklaşık 52-54 dizisel indirgemede bulundu ve dizileri tasniflemeye çalıştı. 
Bağlı bulunduğu koronun, kuruluş öncesinden bugüne, bağlama icracılığı ve şefliği ile bir çok il içi/il dışı konserler verdi. 
 
Değişik tür ve tarzda beste, derleme, folklor, THM aranjesi, kitap, bağlama metodu, bağlama icra teknikleri, bağlama akustiği, Türk Halk Müziği nazariyatı gibi bir çok alanda çalışmalarını sürdürmekte olan Kıran, Şanlıurfa Devlet THM Korosu'nda "Koro Şef Yardımcısı" görevini 2008 yılı Mart ayına kadar sürdürdü. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara THM Korosu Şefi Mehmet ÖZBEK'in 2008 yılının ilk aylarında emekliye ayrılmasından sonra, THM Ankara Korosu'na "KORO ŞEFİ" olarak görevlendirilmiş olup; halen bu görevini devam ettirmektedir. 
 
Evli ve 3 çocuk (Dilruba, İzanruba, Abdullah Numan) babasıdır.

Necmi KIRAN ile İletişime Geç